Monkey Junior Monkey Stories

แตกต่างอย่างลงตัว “Monkey Junior” และ “Monkey Stories” 2 แอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษอันดับหนึ่ง ที่ช่วยเสริมทักษะภาษาของลูกน้อยได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Alternative Textaccount_circle
event
Monkey Junior Monkey Stories
Monkey Junior Monkey Stories

ปัจจุบันการเรียนออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับเด็กไทยมากขึ้น นอกจากผู้เรียนเองที่ต้องปรับตัว รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังทำงานที่บ้านก็สามารถเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานของตนในระหว่างการเข้าคลาสได้มากขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ นั้นมีสมาธิกับบทเรียนออนไลน์ และสามารถนำสิ่งที่คุณครูสอนในคลาสออกมาทบทวนทำเป็นแบบฝึกหัด และฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนให้ได้มากที่สุด  อย่างไรก็ตาม สำหรับในบางรายวิชานั้นไม่ง่ายเลยที่เด็ก ๆ จะสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ถูกต้องเหมือนกับการเรียนในคลาสที่คอยมีครูผู้สอนช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะวิชา “ภาษาอังกฤษ” ทักษะวิชาพื้นฐานที่เด็กไทยรวมถึงเด็ก ๆ ทั่วโลกจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อการต่อยอดการเรียนรู้และเป็นใบเบิกทางที่สำคัญในการทำงานในอนาคต

“Monkey Junior” และ “Monkey Stories” คือ 2 แอปพลิเคชันที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง การันตีจากยอดผู้ใช้งานจริงมากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก และเป็นแอปพลิเคชันอันดับ 1 ของหลักสูตรการเรียนผ่านการอ่านภาษาอังกฤษของ App Store และ Google Play ในประเทศสหรัฐอมเริกา ซึ่งถึงแม้ว่าทั้ง 2 แอปพลิเคชันจะถูกออกแบบมาให้มีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้ใช้งานที่ต่างกัน แต่ทั้ง 2 กลับทำงานร่วมกันได้ดีและเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะภาษาอังกฤษที่น่าจับตามองมากยิ่งขึ้น

Monkey Junior

เริ่มกันที่ “Monkey Junior – คำศัพท์สำหรับเด็กสู่การต่อยอด” การเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีต้องเริ่มจากการปูพื้นฐานที่แข็งแรง Monkey Junior คือแอปพลิเคชันอันดับ 1 ที่เหมาะสำหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง ในช่วงวัย 0 – 10 ปี ด้วยตัวหลักสูตรที่เข้าใจง่าย เน้นการบูรณาการให้ตัวผู้เรียนได้มีโอกาสโต้ตอบกับหลักสูตรโดยใช้ทักษะการฟัง การดู การอ่าน การสัมผัส และ การพูด ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและสามารถจดจำเนื้อหาจากบทเรียนได้ไปในตัว หลักสูตรที่มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา แบ่งเนื้อหาออกเป็นระดับความยากง่ายที่ต่างกันช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวด้วยความสนุกสนานไปกับบทเรียน

แอปพลิเคชัน Monkey Junior

แอปพลิเคชัน Monkey Junior ยังช่วยให้เด็ก ๆ มีคลังสะสมคำศัพท์ได้มากกว่า 1,000 คำในเวลา 1 ปี ผ่านการเล่นเกมเชิงโต้ตอบ การจดจำคำศัพท์ด้วยการ์ดรูปภาพ (Whole words) คือวิธีการสลับการ์ดอย่างรวดเร็วของ เกลน โดแมน ช่วยให้เด็กเรียนรู้คำศัพท์จากการจำพยัญชนะและรูปภาพแทนความหมายของคำศัพท์ควบคู่ไปกับการออกเสียงคำศัพท์นั้น ๆ ซึ่งในตัวแอปพลิเคชัน Monkey Junior 100% ของเนื้อหาจะเป็นไฟล์เสียงมาตรฐานอังกฤษแบบอเมริกัน โดยมีระบบ AI ช่วยประเมินความสามารถในการออกเสียงของเด็ก ๆ ได้อย่างแม่นยำ เหมือนมีคุณครูเจ้าของภาษามานั่งข้าง ๆ กันเลยทีเดียว นอกจากนี้ในตัวแอปพลิเคชัน Monkey Junior จะมีการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ (Phonics) ช่วยให้ผู้เรียนรู้ถึงวิธีการออกเสียงคำใหม่ๆที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน

Monkey Stories

“Monkey Stories – เรื่องราวและเกมการเรียนรู้โต้ตอบสำหรับเด็ก” แอปพลิเคชันอันดับ 1 ที่เหมาะกับเด็ก ๆ ในช่วงวัย 2 – 10 ปี ช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้และซึมซับทักษะทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านเกมและนิทานเชิงโต้ตอบกับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานระดับสากล Monkey Stories จะเน้นให้เด็ก ๆ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานได้ฝึกทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ด้วยความสนุกสนานของเนื้อหาจากหนังสือเสียงที่มีมากกว่า 300 เล่มจะช่วยให้เด็ก ๆพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน พร้อม ๆ กับการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน โปรแกรม Monkey Phonics ที่มีในแอปพลิเคชัน Monkey Stories คือโปรแกรมการเรียนรู้แบบโฟนิกส์หนึ่งเดียวในประเทศเวียดนามที่มีมาตรฐานการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐานสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง โดยที่เด็ก ๆ ไม่ต้องกังวลกับการออกเสียงสุดท้ายหรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ นอกจากนี้ Monkey Phonics ยังช่วยให้เด็ก ๆ อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว เขียนได้ถูกต้อง เพิ่มพูนคำศัพท์ และรักการอ่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีเกมสนุก ๆ อีกมากมายให้เด็ก ๆได้ฝึกสะกดคำ สร้างโครงสร้างประโยคบนพื้นฐานหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะภาษาทั้ง 4 อย่างครบถ้วน

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุตรหลานให้ดียิ่งขึ้น “Monkey Junior” และ “Monkey Stories” คือ 2 แอปพลิเคชันที่ดีที่สุดที่ช่วยสร้างพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษของบุตรหลานของท่านได้เหมือนกับการเข้าคลาสเรียนกับครูเจ้าของภาษา ถึงแม้ทั้ง 2 แอปพลิเคชันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของหลักสูตร แต่ทั้ง 2 ก็สามารถทำงานร่วมกันในการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก ๆ ทั่วโลกได้อย่างดีเยี่ยม เริ่มปูพื้นฐานให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับภาษาอังกฤษในช่วง 3 – 6 เดือนแรกด้วย “Monkey Junior” พร้อมฝึกฝนทักษะทางภาษาทั้ง 4 ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนิทานเชิงโต้ตอบและเกมสนุก ๆ ใน “Monkey Stories” โดยการเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น “Monkey Junior” หรือ “Monkey Stories” หรือการเลือกเรียนกับทั้ง 2 แอปพร้อม ๆ กัน คุณพ่อคุณแม่สามารถประเมินจากระดับพื้นฐานทางภาษาของน้อง ๆ เป็นอันดับแรก เลือกผสมผสานการเรียนรู้จากทั้ง 2 แอปพลิเคชั่นตามความสามารถ ความท้าทาย และจุดมุ่งหมายของน้อง ๆ ได้เช่นเดียวกัน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

Monkey Junior ได้ที่ Link

Monkey Stories ได้ที่ Link

Group Monkey Thailand ได้ที่ Link

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up