5 อันดับยอดฮิต…โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็กเล็ก

โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ เกิดจากความชื้นที่มีมากทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโต หากลูกถูกฝนก็มีโอกาสเจ็บป่วยมีโอกาสเกิดโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจได้ง่าย