ตารางวัคซีน ปี 2561

ตารางวัคซีน ปี 2561 จากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย มาแล้วเช็กเลย!

event
ตารางวัคซีน ปี 2561
ตารางวัคซีน ปี 2561

(5) หัด หัดเยอรมัน คางทูม (เริ่มอายุ 9 เดือน)

 • เข็มแรก อายุ 9-12 เดือน
 • ครั้งที่สอง อายุ 5ปี – 4 ปี

– กรณีระบาดและสัมผัสฉีดเข็มแรกอายุ 6 เดือนขึ้นไป กรณีเข็มแรกได้ก่อน 9 เดือน (6,7,8 เดือน) ให้ฉีดเข็มสองที่อายุ 12 เดือน และเข็มสามอายุ 2.5-4 ปี

-กรณีระบาด เข็มสองฉีดก่อน 2.5 ปีได้แต่ต้องห่างเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(6) ไข้สมองอักเสบ

 • เชื้อมีชีวิต เข็มแรก9-12เดือน เข็ม 2 ดังนี้

6.1) IMOJEVหรือ THAI JEV เข็มสองห่าง 12-24 เดือน

6.2) CD-JEVAX ห่าง 3-12 เดือน

แต่กระทรวง สาธารณสุข เข็ม2ห่าง 12-18 เดือน

 • เชื้อไม่มีชีวิต

JEVAC ฉีด 3 เข็ม 0, 1, 12 เดือน

กรณีได้แบมีชีวิตมาก่อน 1 เข็ม สามารถให้ JEVAC 1 เข็มห่างเข็มแรก 1ปี

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(7) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (เริ่มอายุ 6เดือน-ผู้ใหญ่)

 • เดิม (2560); อายุน้อยกว่า 3 ปีฉีด 25 ซีซี

อายุมากกว่า 3 ปีฉีด 0.5 ซีซี

 • ใหม่ (2561); อายุน้อยกว่า 3 ปี มียี่ห้อ Fluarix-Tetra สามารถฉีด 5 ซีซีได้

อายุ < 9 ปี ฉีดปีแรกต้อง 2 เข็มห่าง 1 เดือน ถ้าปีแรกได้แค่1เข็ม ปีถัดมาต้องฉีด2เข็ม ถัดมาจึงค่อยปีละเข็ม

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(8) วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (เริ่ม 9 – 26 ปี)

 • เดิม (2560): ฉีดผู้ชายต้อง 4 สายพันธุ์
 • ใหม่ (2561): ฉีดทั้งชาย/หญิงได้ 9-26 ปี จำนวน 3 เข็ม (0, 1-2, 6 เดือน) อาจจะ 2 หรือ 4 สายพันธุ์ก็ได้ และอายุ <15 ปีทั้งชายและหญิงสามารถฉีดได้ 2 เข็ม (0, 6 เดือน)
 • แผนกระทรวงฉีด ป.5 จำนวน 2 เข็ม 0, 6 เดือน

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ตารางวัคซีน ปี 2561

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(10) ตับอักเสบเอ จำนวน 2 เข็มห่าง 6 เดือน

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(11) สุกใส

 • อายุน้อยสุด 1 ปี แนะนำ 12-18 เดือนถ้าเกินกว่านี้ก็ได้ ถ้าอายุ 1-12 ปีฉีด 2 เข็มห่าง 3-12 เดือน
 • อายุมากกว่า 13 ปีขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ถ้าไม่เคยเป็นฉีด 2 เข็มห่าง 1 เดือน

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ตารางวัคซีน ปี 2561

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(13) ป้องกันท้องเสียโรต้า

 • Mono valent กิน 2 ครั้ง 2, 4 เดือน
 • Pentavalent 3 ครั้ง 2, 4, 6 เดือน

ทั้ง 2 ชนิดเริ่มให้ 6-15 สัปดาห์ ครั้งสุดท้ายไม่เกิน 8 เดือน และต้องห่างระหว่างเข็มมากกว่า 4 สัปดาห์

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(14) ไข้เลือดออก

 • อายุ 9-45ปี จำนวน 3 เข็ม 0,6,12 เดือนในผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน
 • ไม่แนะนำให้ผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน

อ่านต่อ “บทความดี ๆ น่าสนใจ” คลิก!


ที่มาจาก : facebook “Infectious ง่ายนิดเดียว”

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up