วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี

วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี ที่พ่อแม่ต้องรู้

วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี
วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี

วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 9-12 เดือน

วัคซีนจำเป็น

1)  วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) เข็มที่ 1 อาจมีไข้หลังฉีดวัคซีนประมาณ 1 สัปดาห์ และเป็นไข้นาน 1-2 วัน

2)  วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JEV) แบบเดิม ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม โดย 2 เข็มแรก ฉีดห่างกัน 1-4 สัปดาห์ และฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 หลังจากเข็มที่ 2 นาน 1 ปี

วัคซีนเสริม

1)  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Vaxigrip, Influvac, Fluquadri)

โดยถ้าได้รับครั้งแรกต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ 75-90% แนะนำให้ฉีดปีละ 1 ครั้งก่อนเข้าฤดูฝน  เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตลอดเวลา

2)  วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JEV) แบบใหม่ เข็มที่ 1

ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงและอยู่ได้นานกว่า ฉีดเพียง 2 เข็ม ห่างกัน 1 ปี ได้แก่ CD.JEVAX และ IMOJEV

 

วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 18 เดือน

วัคซีนจำเป็น

1)  วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) ฉีดแล้วอาจจะมีไข้ได้บ้างภายใน 48 ชั่วโมงหลังฉีดยา แต่ไม่แนะนำให้กินยาลดไข้ดักไว้ก่อน เพราะอาจทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นได้ไม่ดีเท่าที่ควร

2)  วัคซีนโปลิโอแบบหยอด (OPV)

วัคซีนเสริม

1)  วัคซีนอีสุกอีใส (Varilrix, Varicella Vaccine) เข็มที่ 1  สามารถป้องกันโรคอีสุกอีใสได้ 99%

2)  วัคซีนตับอักเสบเอ (HAV) เข็มที่ 1  สามารถป้องกันโรคตับอักเสบเอได้ 94-100% ได้แก่ Havrix, Avaxim

3)  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Vaxigrip, Influvac, Fluquadri)

โดยถ้าได้รับครั้งแรกต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ 75-90% แนะนำให้ฉีดปีละ 1 ครั้งก่อนเข้าฤดูฝน  เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตลอดเวลา

4)  วัคซีนนิวโมคอคคัส (PCV) หรือวัคซีนไอพีดี (IPD) เข็มกระตุ้น

อ่านต่อ >> วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 2 ปี หน้า 4

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up