โปลิโอ ระบาด

ลาวประกาศภาวะฉุกเฉิน หลังพบการระบาดโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธ์ุ!

Alternative Textaccount_circle
event
โปลิโอ ระบาด
โปลิโอ ระบาด

เชื้อ โปลิโอ ระบาด ในประเทศลาวรุนแรงครั้งนี้ เป็นโปลิโอสายพันธ์วัคซีนกลายพันธุ์ สำหรับไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ถือว่ามีความเสี่ยง ต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโปลิโออย่างเคร่งครัด

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กล่าวถึงกรณีที่ ลาวออกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับชาติ หลังพบการระบาดของเชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ในประเทศลาว และพม่าว่า ภายหลังลาวประกาศภาวะฉุกเฉิน เชื้อโปลิโอระบาด ได้ออกมาตรการ 2 ข้อ คือ

มาตรการป้องกัน โปลิโอ ระบาด

1. ผู้พำนักในลาว ต้องได้วัคซีนโปลิโออย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ

2. ผู้จะเดินทางเข้าไปในลาว โดยมีแผนพำนักในลาวตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนก่อนเข้าประเทศ

ซึ่่งรัฐบาลลาวได้มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว

นพ.อำนวย กล่าวต่อว่า แม้ไทยจะมีสถานะปลอดโรคโปลิโอมาแล้ว 18 ปี แต่ยังอยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีชายแดนติดกับประเทศที่มีการระบาด จึงจำเป็นต้องมีระบบเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกได้เร็ว โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ซึ่ง สธ. ได้เข้มข้นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโปลิโอ 3 ด้าน ได้แก่

มาตรการควบคุมโรคโปลิโอ 3 ด้าน

1. การให้วัคซีนโปลิโอในเด็กต้องครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90

2. เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน โดยการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก

3. จัดให้มีกลไกติดตามระดับจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ซึ่งไทยจะเปลี่ยนมาใช้ วัคซีนโปลิโอชนิดกินแบบ 2 ชนิด คือ ไวรัสโปลิโอชนิดที่ 1 และ 3 แทนวัคซีนโปลิโอเดิมที่เป็นแบบ 3 ชนิด ร่วมกับการใช้วัคซีนชนิดฉีด เพื่อกำจัดไวรัสชนิดที่ 2 ให้หมดไป ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนนำบุตรหลานมารับวัคซีนตามกำหนด

อ่านต่อบทความน่าสนใจ คลิก!

 


ที่มา http://www.manager.co.th/

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up