Daddy Talks | EP.64 | ประโยคซื้อขายภาษาอังกฤษ

ขายของ

ประโยคซื้อขายภาษาอังกฤษ พูดยังไงนะ Ep. นี้ เมื่อน้องวินอยากได้ของเล่นชิ้นใหม่ !? แต่ Daddy อ.คริส ไม่ให้เงิน!!
น้องวินจึงต้องกลายเป็นพ่อค้าขายขนม…เพื่อหาเงินซื้อของเล่นเอง

แล้วบทสนทนาหรือ ประโยคซื้อขายภาษาอังกฤษต้องพูดอย่างไร? หรือจะมีศัพท์อะไรบ้างที่สามารถเอาไปไว้สอนลูก ๆ ได้ .. ตามมาดูกันเลยค่า

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อลูกฉลาด ดี และมีสุข ได้ที่
– https://www.amarinbabyandkids.com/
– FB : AmarinBabyAndKids
– Line : @amarinbabyandkids

คลิปทั้งหมด

keyboard_arrow_up