กลุ่ม 14 โรคยกเว้นที่ไม่สามารถเบิกประกันสังคมได้

 มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนวัยทำงานที่เป็นพนักงานกินเงินเดือน รวมไปถึงผู้ที่ไม่มีครอบครัว กว่า 9 ล้านคนทั่วประเทศ ที่ต้องจ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม 5% ของเงินเดือน เพื่อแลกกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์

และแม้ว่าพรบ.ประกันสังคมฉบับใหม่ (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558) จะเพิ่มสิทธิ์ในการรักษาโรคมากขึ้น ค่อนข้างจะครอบคลุมให้กับผู้ประกันตนแล้ว อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการรักษาพยาบาลซึ่งเรามีสิทธิใช้กองทุนประกันสังคมแล้วนั้น เรารู้หรือไม่ว่า มีโรคบ้างโรค หรือการใช้บริการทางการแพทย์ ทีกองทุนประกันสังคมไม่คุ้มครองซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิได้…ซึ่งโรคและบริการทางการแพทย์ที่ประกันสังคมไม่คุ้มครองจะมีอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ

shutterstock_110115233

ข้อควรรู้

 • การบริการที่ท่านจะได้รับจากสถานพยาบาล

สถานพยาบาลต่าง ๆ จะให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรฐานทางการแพทย์ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการได้ และต้องมีการส่งตัวไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่า

 • การบริการจากสถานพยาบาลเครือข่าย

คือ การที่ผู้ประกันตนได้รับบัตรรับรองสิทธิฯ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โรคและบริการที่ไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ (กลุ่ม 14 โรคยกเว้น) ดังนี้

 1. โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้สารเสพเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
 2. โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล ประเภทคนไข้ในเกิน 180 วันใน 1 ปี
 3. การบำบัดทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรัง ยกเว้น
  – กรณีไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลารักษาไม่เกิน 60 วัน ให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์
  – กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ให้สิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วย น้ำยาอย่างถาวร และด้วยวิธีปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราที่กำหนดในประกาศสำนักงานประกันสังคม
 1. การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 2. การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง
 3. การรักษาภาวะมีบุตรยาก

อ่านต่อ >> โรคและบริการที่ไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์จากประกันสังคม” ข้อที่ 7-14 คลิกหน้า 2

keyboard_arrow_up