RSV คือ อะไร? เตรียมรับมือกับไวรัสอันตรายในหน้าฝน

โรคติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจ RSV คือ 1 ในโรคที่คุณพ่อ คุณแม่ควรระมัดระวัง เนื่องจากเป็นโรคใกล้ตัว โดยมีอาการคล้ายกับโรคหวัดธรรมดา ทำให้บางครั้งอาจมองข้าม