โรคหัดระบาด ช่วงไหน ไข้ออกผื่นแบบนี้ ลูกเป็นโรคหัดหรือเปล่า?

อาการของโรคหัดเป็นอย่างไร มักจะระบาดช่วงไหน ติดต่อกันง่ายหรือไม่