WHO เตือน ไวรัสอีโบลา ระบาดซ้ำ โรคร้ายต่างแดนแม่ต้องระวัง

โควิดไม่ทันซา “ ไวรัสอีโบลา ” ผู้ร้ายหน้าเดิมที่เคยมีผู้ติดเชื้อแล้วหลายพันคน ย้อนกลับมาระบาดซ้ำ ครั้งที่ 11!  WHOสั่งจับตาหลังผู้ติดเชื้อเสี่ยงเสียชีวิตสูง