6 พาหะนำโรค หน้าฝนที่พ่อแม่ต้องระวังให้ดี!

ฤดูฝน หนึ่งในฤดูกาลของโรคร้าย … ไม่อยากให้ลูกป่วยไม่สบายต้องกันลูกให้พ้นจาก 6 พาหะนำโรค เหล่านี้ให้ดี!