ทำอย่างไรดี? เมื่อพบเด็กถูกใช้ความรุนแรง

หากคุณกำลังพบเห็นเด็กถูกใช้ความรุนแรงต่อหน้าต่อตา แม้ว่าจะไม่ใช่ลูกหลานของตัวเองก็ตาม แต่คุณก็ช่วยปกป้องพวกเขาได้ด้วยวิธีต่อไปนี้