ความประมาท อันตรายกว่าที่คิดเปิดวินาทีช็อกที่นอนทับลูก

ความประมาท เพียงชั่วครู่อันตรายกว่าที่คิด เปิดอุทาหรณ์วินาทีช็อก เมื่อที่นอนใหญ่ล้มทับลูกน้อย ในเวลาที่แม่ไม่อยู่เพียงไม่นาน เกือบเกิดเหตุร้ายที่น่าเศร้า