ภัยใกล้ตัว

7 ภัยอันตราย… ใกล้ตัวลูกน้อย

ภัยใกล้ตัว
ภัยใกล้ตัว

3.การติดสารเสพติด และอบายมุข

ภัยใกล้ตัว

อบายมุขทั้งหลาย เช่น สุรา บุหรี่ และสิ่งเสพติดทั้งหลาย เป็นสิ่งที่อันตรายต่อเด็ก การฝากยาไว้กับเด็ก หรือหลอกเด็กให้ลองดื่มสุรา ลองสูบบุหรี่ หรือสูดดมสารเสพติด หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเอง ที่ดื่มสุรา และสูบบุหรี่ให้ลูกเห็น ก็ส่งผลให้เด็กในบ้านเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้น ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจโดยไม่รู้ตัว

banner300x250

4.การใช้เทคโนโลยี

ภัยใกล้ตัว

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีก้าวไกลไปมาก เด็กๆ หลายคนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้เป็นของตัวเอง สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ หรือเล่นเกมผ่านแท็บเลตได้เอง ทั้งๆ ที่ยังไม่เข้าโรงเรียน กลายเป็นสิ่งเสพติดที่เด็กๆ ขาดไม่ได้ ต้องการไขว่คว้าให้ได้มา โดยไม่ทราบถึงอันตรายที่เกิดขึ้น และผลข้างเคียงจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งผลวิจัยจากฮาร์วาร์ดระบุว่า การใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานาน จะส่งผลให้เซลล์ในร่างกายของมนุษย์เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดมะเร็ง หรือเนื้องอกในสมองได้ (http://mthai.com/square/news/news62855.html) โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ขวบ กะโหลกศีรษะยังไม่หนาเพียงพอต่อการต้านทานจากผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กที่ปล่อยออกมา ถ้าใช้บ่อยๆ เป็นเวลานานๆ อาจจะมีผลกระทบต่อสมอง รวมถึงการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างไม่ระวัง อาจถูกลักทรัพย์ได้ง่าย

อ่านต่อ “7 ภัยอันตราย… ใกล้ตัวลูกน้อย” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up