ขอเชิญชมการแสดง “ พญาคันคาก ” : Story, Music and Movement ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

event
วันที่ 3 สิงหาคม 2567
ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ระยะเวลาการแสดง 45-60 นาที
รอบที่ 1 เวลา  11:00 น.
รอบที่ 2 เวลา  16:00 น.
 การแสดง “พญาคันคาก“ ได้รับแรงบันดาลใจจาก ตำนานพื้นบ้านชาวอีสานที่เล่าขานการกำเนิดบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นการนำเสนอด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวกับดนตรี และภาษา (Eurhythmy) อันริเริ่มด้วยนักปราชญ์ชาวเยอรมัน รูดอร์ฟ ชไตเนอร์ (Rudolf Steiner)
 ยูริธมี่ เป็นศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกายที่ประสาน ความคิด ความรู้สึก และการกระทำ ออกมาเป็นท่วงท่าต่างๆ ที่สอดคล้องกับดนตรี และภาษาของเรื่องที่เล่า
 ในครั้งนี้การแสดง ”พญาคันคาก“ จึงได้ผสมผสานกลิ่นอายดนตรี และนิทานพื้นบ้าน โดยการสร้างสรรค์ เรียบเรียงเรื่องเล่า การเคลื่อนไหว และดนตรี โดยอาจารย์ ดร.พงษ์เทพ จิตดวงเปรมและนักศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับหลักสูตรอบรมยูริธมี่แห่งประเทศไทย และ ศิลปินอิสระรับเชิญ แอน-มณีรันต์ สิงหนาท, จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์, พชรมน บัณฑุวนิช, สุนทร เพ็งหิรัญ
 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Musique de la Vie ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่มุ่งเน้นพัฒนาดนตรีแห่งชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดการบูรณาการดนตรีในชีวิตประจำวันสร้างเสริมประสบการณ์สุนทรียะสู่ผู้คนทุกเพศทุกวัย
สำรองที่นั่งฟรี : https://www.ticketmelon.com/pgvimusic/พญาคันคาก
หมายเหตุ  :
– การแสดงนี้เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาขึ้นไป
– กรุณามาก่อนการแสดง 15 นาที
 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up