กินนมวัว

จริงมั้ย กินนมวัว จะทำให้ประจำเดือนมาเร็วและหยุดสูงทันที

account_circle
event
กินนมวัว
กินนมวัว

จริงมั้ย กินนมวัว จะทำให้ประจำเดือนมาเร็วและหยุดสูงทันที

ล่าสุดตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้มีการแชร์ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กินนมวัว จะทำให้ประจำเดือนมาเร็ว และร่างกายจะหยุดสูงทันที เรื่องนี้จริงหรือไม่ ประจำเดือนจะมาเร็วจริงไหม และเมื่อประจำเดือนมาแล้วจะหยุดสูงทันทีหรือไม่ มาหาความจริงกันค่ะ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูง

ความสูงที่ไม่เท่ากัน เป็นผลมาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

  • พันธุกรรม คิดเป็น 60-80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 20-40 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลมาจากปัจจัยอื่น ๆ
  • เพศ ชายและหญิงมีช่วงที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแตกต่างกัน ในเพศชาย ช่วงนี้มักเริ่มต้นเมื่ออายุประมาณ 11 ปี และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วสุดที่อายุประมาณ 13 ปี สูงขึ้นโดยเฉลี่ย 4 นิ้วต่อปี ส่วนเพศหญิงมักเริ่มต้นเมื่ออายุประมาณ 9-10 ปี และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วสุดที่อายุประมาณ 11-12 ปี สูงขึ้นโดยเฉลี่ย 3 นิ้วต่อปี
  • โภชนาการ อาหารมีความสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็ก การได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ อาจทำให้ลูกตัวเตี้ยกว่าเด็กที่มีโภชนาการดี

อยากให้ลูกสูง ทำไง

นอกจากดื่มนมแล้ว การสร้างพฤติกรรมและทำกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต สูงขึ้นได้ ทำได้ดังนี้

  • รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะผักและผลไม้สด อาหารจำพวกธัญพืช โปรตีน และนม หลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำตาลและไขมัน ทั้งนี้ ผู้สูงอายุหรือผู้มีปัญหาสุขภาพบางชนิดที่ส่งผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูก จนทำให้ความสูงลดลง ควรเพิ่มการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียม เพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง เช่น ปลา นม ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น นอกจากนี้ อาหารที่ให้วิตามินดี เช่น ปลาทูน่า ไข่แดง ก็มีส่วนช่วยสร้างความแข็งแรงของกระดูกได้เช่นกัน
  • หมั่นออกกำลังกาย การออกกำลังกายมีส่วนช่วยเสริมสร้างกระดูก และกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ทั้งยังช่วยเร่งการผลิตโกรทฮอร์โมนที่ร่างกายต้องใช้ในการเจริญเติบโต เด็ก ๆ ควรออกกำลังกายทุกวัน วันละอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ส่วนผู้ที่ร่างกายหยุดสูงแล้ว การออกกำลังกายจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน ซึ่งเกิดจากการสูญเสียความหนาแน่นของมวลกระดูกและอาจทำให้ความสูงลดลงได้
  • นอนหลับให้เพียงพอ ในวัยเด็กที่ร่างกายยังเจริญเติบโตอยู่นั้น ควรนอนอย่างน้อย 9-11 ชั่วโมง เนื่องจากร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนขึ้นขณะนอนหลับ หากนอนไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนชนิดนี้ และฮอร์โมนชนิดอื่น ๆ น้อยลง ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่
  • จัดระเบียบท่าทางให้ถูกต้อง การยืน เดิน นั่ง นอน หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง อาจกระทบต่อส่วนสูงด้วย เช่น การงอหลังตลอดเวลาอาจทำให้กระดูกสันหลังผิดรูป รู้สึกปวดคอ ปวดหลัง และดูเตี้ยกว่าปกติ เด็กที่มีปัญหาด้านนี้ แพทย์อาจแนะนำให้ปรับลักษณะท่าทาง หรืออาจใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยจัดระเบียบร่างกายให้อยู่ในท่าทางที่ถูกต้อง
กินนมวัว
จริงมั้ย กินนมวัว จะทำให้ประจำเดือนมาเร็วและหยุดสูงทันที

กรมอนามัยแนะนำอยากให้ลูกสูงให้ กินนมวัว

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมประกาศเจตจำนง “กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ด้วยการกินอาหารครบส่วน ร่วมกับดื่มนมจืด 2 แก้ว ออกกำลังกาย นอนหลับอย่างเพียงพอทุกวัน” ในงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022) ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ในงานนี้ภาคีเครือข่ายร่วมงาน อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ FAO สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย เครือข่ายนมดี ทุกวัยดื่มได้ทุกวัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย สสส.  Milk Board และผู้ประกอบการฟาร์มโคนม นมควาย นมแพะ ผู้ประกอบการนมและผลิตภัณฑ์นม

ควรมีนมติดบ้าน เพิ่มการบริโภค เพิ่มความสูง

กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยเตรียมนมไว้ที่บ้านสำหรับเด็ก เนื่องจากผลการสำรวจของกรมอนามัยกับสวนดุสิตโพล พบว่า เด็กและวัยรุ่น จะดื่มนมมากขึ้น ถ้ามีนมติดบ้าน เพื่อส่งเสริมโภชนาการให้เด็กไทยไม่อ้วน ผอม เตี้ย พร้อมทั้งกำหนดข้อปฏิบัติ ในการบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย โดยหนึ่งในข้อปฏิบัติ คือ การดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย

นมช่วยให้สูงได้อย่างไร

ดร.สายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กล่าวว่า นมเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี แคลเซียมในนมมีปริมาณมาก ดูดซึมได้ดีที่สุด มีความสำคัญมาก ต่อมวลกระดูก และการขยายตัวของกระดูก โดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโต และมีความสำคัญมากขึ้นในช่วงวัยรุ่นที่เริ่มมีช่วงโตเร็ว จะมีการสะสมมวลกระดูกเพิ่มขึ้นมาก หากออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ออกมารับวิตามินดีจากแสงแดดที่ช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมจากนม รับประทานอาหารรบ 5 หมู่ และนอนเพียงพอ ก็จะเติบโตสมวัย

จริงมั้ย กินนมวัว จะทำให้ประจำเดือนมาเร็วและร่างกายจะหยุดสูง

จากที่มีการแชร์ข้อมูลโดยระบุว่ากินนมวัวจะกระตุ้นทำให้ประจำเดือนมาเร็ว และร่างกายจะหยุดสูงทันที ทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ามีข้อมูลพบว่าระดับเอสโตรเจนในนมวัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในเด็กที่มักดื่มนมปริมาณมาก แต่พบว่าฮอร์โมนที่ได้รับนั้นมีปริมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับฮอร์โมนที่สร้างในร่างกายปกติ ทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนจากนมวัว ไม่มีปริมาณมากเพียงพอที่จะทำให้ประจำเดือนมาเร็ว หลังประจำเดือนมาครั้งแรก เด็กจะสูงต่ออีก 1 – 2 ปี เด็กจะหยุดสูงทันที

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

กรมอนามัยpobpad, ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

รีวิว..“นม UHT” 6 แบรนด์ดังของลูกวัยดื่ม “นมกล่อง” ไหน ? ดื่มแล้วได้สารอาหารสมองดีที่สุด

ชวนเปิดกล่อง ไมโล นมถั่วเหลือง อร่อยไม่เปลี่ยน แพ้นมวัวก็ดื่มได้

นมแพะ ดื่มดีมีประโยชน์ต่อเด็ก จริงหรือ?

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up