สารตกค้างในไก่

ฉลาดซื้อพบ! สารตกค้างในไก่ เนื้อไก่สด ตับไก่ มากถึง 40%

Alternative Textaccount_circle
event
สารตกค้างในไก่
สารตกค้างในไก่

พบ! สารตกค้างในไก่ เนื้อไก่สด ตับไก่ มากถึง 40%

จากตัวอย่างทั้งหมด 62 ตัวอย่าง พบปริมาณ สารตกค้างในไก่ ดังนี้

  • ตรวจพบการตกค้างที่เกินเกณฑ์มาตรฐานของยาปฏิชีวนะ กลุ่มที่ 1 (เอนโรฟลอคซาซิน) จำนวน 5 ตัวอย่าง
  • ตรวจพบการปนเปื้อนแต่ยังไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดของยาปฏิชีวนะ กลุ่มที่ 2 (ด็อกซีไซคลิน) จำนวน 21 ตัวอย่าง
  • ไม่ตรวจพบการปนเปื้อนการตกค้างของยาปฏิชีวนะ ทั้ง 3 กลุ่มเลย จำนวน 36 ตัวอย่าง

โดยพบการตกค้างและการปนเปื้อน ดังนี้

ยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อไก่

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 303) พ.ศ. 2550 เรื่อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง มีหลักเกณฑ์ในการตกค้างของยาปฏิชีวนะ ดังนี้

สารตกค้างในเนื้อไก่สด

จากผลดังกล่าว  นางสาวสารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการบริหารนิตยสารฉลาดซื้อ มพบ. กล่าวว่า จากผลการตรวจวิเคราะห์พบยาเอนโรฟลอคซาซิน (Enrolfloxacin) จำนวน 5 ตัวอย่าง ซึ่งไม่ได้เป็นรายการยาในบัญชีแนบท้ายประกาศ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุญาตให้ใช้ยานี้ได้แต่ต้องไม่พบการตกค้างเลย โดยมีความผิดตามมาตรา 60 โทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ของ พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 ส่วนผลวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Tetracycline (เตตราไซคลีน) พบว่า ไม่มีตัวอย่างใดที่พบปริมาณเกินเกณฑ์มาตรฐานตามที่ อย. ประกาศกำหนด

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ ตารางแสดงตัวอย่างที่ตรวจพบยาปฏิชีวนะ สารตกค้างในไก่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon