ศิริราช ปิยมหาราชฯ ชวนคนไทยออมเงินแลก “กระปุกสัญลักษณ์ทรงงาน”

ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ
ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดตัวโครงการดี ๆ ชวนพี่น้องชาวไทยออมเงินเพื่อแลก ” กระปุกสัญลักษณ์ทรงงาน ” ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

 

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ได้ออกมาเปิดเผยโครงการดี ๆ ชักชวนคนไทยออมเงินเพื่อแลก กระปุกสัญลักษณ์ทรงงาน ร.9 ผ่านเว็บไซต์ http://www.savingforgiving.com/ ว่า

ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ
เครดิต: โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เป็นโครงการที่ต้องการรณรงค์ส่งเสริมการออมและการแบ่งปันแก่สังคมไทย โดยออมเงินในกระปุกส่วนตัวนำมาแลกกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะนำเงินออมร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อรำลึกถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการออมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และได้ปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง เมื่ออยู่อย่างพอเพียงก็สามารถเป็น “ผู้ให้” คืนกลับสู่สังคมและประเทศชาติได้
  2. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราชสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นเลิศในระดับเอเชียอาคเนย์ ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการพิเศษเพื่อให้มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน และนำรายได้กลับคืนสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต่อไป
ดูแบบของกระปุกสัญลักษณ์ทรงงานได้ที่หน้าถัดไป
keyboard_arrow_up