เตือน!! ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่ากินมะรุมเยอะเกินไป

Alternative Textaccount_circle
event

เป็นข่าวครึมโคมกันเลยทีเดียว เมื่อมีการออกมาบอกว่า  มะรุมช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ เรื่องนี้จะจริงเท็จ แค่ไหน มาฟังคำยืนยันจากสถาบันโภชนาการกันดีกว่าค่ะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิพรรณ บุตรยี่ รองผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ และคณะ ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าว เรื่อง “มะรุมกับมะเร็งลำไส้ใหญ่” ขึ้น  พร้อมกล่าวว่า

หลังจากที่ทางคณะวิจัยได้ศึกษาในเรื่องนี้ พบว่า การบริโภคมะรุมในปริมาณมาก เพื่อบรรเทาอาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่ได้เกิดผลดีเสมอไป หากบริโภคฝักมะรุมในรูปแบบของแคปซูล หรือ บริโภคในรูปสารสกัดมะรุมที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งผลในด้านการรักษาหรือป้องกันโรคจะต่างกันเนื่องจากการนำมาสกัดจะมีสาร สำคัญเพียงบางชนิด และอยู่ในรูปของสารเคมีที่มีความเข้มข้น เมื่อกินอย่างต่อเนื่องในปริมาณสูง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นพิษในร่างกายอีกทั้งยังไม่มีข้อมูลยืนยัน จากการศึกษาในคน ส่วนใหญ่มีเพียงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในระดับหลอดทดลองและในระดับเซลล์ เท่านั้น

 

ฉะนั้นข้อควรระวังคือ ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่ควรบริโภคฝักมะรุมในปริมาณที่สูง  ข้อ แนะนำคือ ควรลดปริมาณการบริโภคในแบบผงเข้มข้น แล้วเปลี่ยนมาบริโภคในรูปของอาหารอย่างแกงส้มมะรุมแทนจะดีกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคต้องทำความเข้าใจ และศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อการป้องกันปัญหาและ ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพ

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up