ภูฏานเผยแพร่พระรูปปฏิทิน เจ้าชายน้อย “จิกมี นัมเกล วังชุก” กันยายน 2016

เจ้าชายน้อย
เจ้าชายน้อย

เว็บไซต์ Yellow เผยภาพเจ้าชายน้อยในไฟล์ปฏิทิน ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ดาวน์โหลดเพื่อไปใช้เป็นภาพฉาก Desktop คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก นั้นมีพระชันษา 6 เดือน

เจ้าชาย จิกมี นัมเกล วังชุก ประสูติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา และได้รับพระราชทานพระนามอย่างเป็นทางการว่า “เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก”  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 ณ ป้อมภูนาคา (Punakha Dzong) อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ ซับดรุง งาวัง นัมเกล พระลามะทิเบตที่ชาวภูฏานเคารพนับถือ

เจ้าชาย จิกมี นัมเกล วังชุก

ความหมายของพระนามเจ้าชาย “จิกมี นัมเกล วังชุก”

จิกมี หมายถึง ความไม่กลัวเกรงสิ่งใด เป็นสัญลักษณ์แทนความกล้าหาญที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเขาอาจต้องเจอในอนาคต เมื่อเขาได้ทำงานรับใช้ชาติ

นัมเกล หมายถึง การมีชัยชนะในทุกทิศ และการเอาชนะอุปสรรคทั้งมวล มาจากชื่อของท่าน ซับดรุง งาวัง นัมเกล ซึ่งเป็นผู้ประกาศพระธรรมให้รุ่งเรืองไปทั่วทุกทิศ สมดังคำทำนายของท่าน คุรุ รินโปเช

วังชุก เป็นชื่อราชวงศ์”

มาชมภาพน่ารักของ เจ้าชาย “จิกมี นัมเกล วังชุก” 

เจ้าชาย จิกมี นัมเกล วังชุก

เจ้าชาย จิกมี นัมเกล วังชุก

ชมภาพน่ารักของ เจ้าชาย “จิกมี นัมเกล วังชุก” คลิกหน้า 2

keyboard_arrow_up