สปสช. ให้ 7 กลุ่มเสี่ยง วอล์กอินฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี

ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย และใกล้ช่วงหน้าฝนด้วยแล้ว ยิ่งต้องระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ทาง สปสช.ให้ 7 กลุ่มเสี่ยง วอล์กอินฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรีด้วยนะคะ