ลดครึ่งราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 กฟผ.แจกคูปองสูงสุด 1,000 บาท 

กฟผ.แจกคูปองส่วนลดครึ่งราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สูงสุด 1,000 บาท จำนวน 5,000 สิทธิ์