อุทาหรณ์! ลูกน้อยเล่นซนจนกรรไกรปักคาตา

กรรไกรปักตา

วัยเด็ก เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโต และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว เด็กๆ จะมีความอยากรู้อยากเห็น และสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ในวัยนี้จะมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวค่อนข้างมาก เด็กๆ จึงไม่อยู่นิ่ง ซุนซน จนบางครั้งทำให้เกิดอุบัติเหตุ กรรไกรปักตา เช่นนี้ได้

กรรไกรปักตา เพราะให้ลูกน้อยอยู่ใกล้ของมีคม

กรรไกรปักตากรรไกรปักตา

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “อุทาหรณ์! ลูกน้อยเล่นซนจนกรรไกรปักคาตา” คลิกหน้า 2

ความเห็น