รีวิว

รีวิว

ก้างปลาติดคอลูก แก้ได้ด้วยน้ำมะนาวจริงหรือ? (มีคลิปคำตอบจากหมอ)

ก้างปลาติดคอลูก ...ปัญหานี้เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ส่วนใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่หลายคน ที่ไม่รู้วิธีแก้ หรือมักใช้วิธีแก้ปัญหาก้างปลาติดคอลูก แบบผิดๆ